Vanilla Milkshake
£4.49
£4.49
Strawberry Milkshake
£4.49
£4.49
Chocolate Milkshake
£4.49
£4.49
White Milky Bar Milkshake
£4.99
£4.99
Oreo Milkshake
£4.99
£4.99
Kinder Bueno Milkshake
£4.99
£4.99
Snickers Milkshake
£4.99
£4.99
Ferrero Rocher Milkshake
£4.99
£4.99
Harrys Special Mango Milkshake
£4.99
£4.99